TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Prafit Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Prafit Oy

Yhteystiedot:
Vajossuonkatu 6
20360 TURKU

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa / tietosuojavastaava

Prafit Oy / Kati Pesonen
Vajossuonkatu 6
20360 TURKU

045 670 7874 / kati.pesonen@prafit.fi

2. Rekisterin nimi
Prafit Oy:n ja Prafit Oy:n hallinnoiman prafitshop.fi -verkkokaupan asiakas-, markkinointi-, ja
yhteistyökumppanirekisteri.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
• Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin:

• asiakassuhteen hoitaminen, asiakasyhteydenpito, mahdollisten tilaukseen liittyvien tietojen
informoiminen sekä tuotteen tai palvelun toimittamiseen ja kehittämiseen liittyvät asiat.

4. Rekisteriin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot / tilaamisen mahdollistavat tiedot

• nimi
• ikä
• sukupuoli
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero
• verkkoyhteyden IP-osoite

Asiakastiedot

• tiedot selatuista ja ostetuista tuotteista / palveluista, toimitus- ja laskutusosoite

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
kati.pesonen@prafit.fi. Pyrimme käsittelemään pyynnöt 5 arkipäivän sisällä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Ilmoituksen voi lähettää
osoitteeseen kati.pesonen@prafit.fi.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä
tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa
ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia
saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta verkkokaupan tilauksen yhteydessä asiakassuhteen
syntyessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Prafit Oy:n ulkopuolelle.

Luovutamme tietoja tarvittaessa verkkokaupan tukipalveluita, kirjanpitoa / tilinpäätöstä varten. Nämä
yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti siihen saakka kunnes käyttäjä ei halua hänen tietojaan
käsiteltävän.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän erikseen sovitut työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Asiakastietoihin pääsee
vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmät / laitteet ovat
suljetuissa tiloissa. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Henkilötiedot suojataan vaateiden
mukaisesti.

Tarvittaessa voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle (IT-
/verkkokauppatuki tai kirjanpitäjä/tilintarkastaja), jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Evästeet (cookies)

Sivustollamme käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivu tallentaa käyttäjän
tietokoneeseen sivuilla vierailun yhteydessä. Kaikkien sivustolla käytettävien evästeiden tarkoitus on
parantaa sivuston käytettävyyttä. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksissa, mutta poiston
seurauksena sivuston jotkin toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.

Kolmannen osapuolen palvelut

Käytämme kävijätilastointiin Google Analytics -palvelua, jossa kävijätilastointi perustuu palvelimen
lokitietoihin sekä Google Analyticsin luomaan raportointiin, jossa käytetään näiden ohjelmien evästeitä ja
JavaScript-koodia.

Prafit Oy:n sivustolla on lisäksi linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivuille.
Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy sen, että sivut eivät ole Prafit Oy:n hallinnassa eikä Prafit
ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

Jos et halua tallentaa evästeitä, voit helposti estää evästeet selaimesi asetuksista. Ota yhteys internet-
palveluntarjoajaasi, jos sinulla on kysyttävää.

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.